Program do magazynu -> http://www.lomag.pl, umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi magazynami firmy. Wydanie towaru z magazynu może odbywać się na kilka różnych sposobów, czyli: wydania z magazynu (WZ), rozchody wewnętrzne (RW), korekta stanu magazynu, remanent, zwrot do odbiorcy (korekta WZ).

Utworzenie dokumentu WZ

Uruchamiamy program magazynowy LoMag, a następnie klikamy w ikonę “WZ”, która znajduje się na górnym pasku. Okienko, które pojawi się na ekranie jest nieco podobne do dokumentu PZ. Tak, jak w tamtym przypadku wygląd okienka można przystosować do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość np. dodania rubryki z ceną, czy też przelicznika waluty obcej.
Tworząc nowy dokument WZ należy uzupełnić podstawowe dane. Podajemy nazwę kontrahenta, czy też datę. Możemy wprowadzić również numer dokumentu. Istnieje możliwość podania daty wcześniejszej, jednak program musi zweryfikować, czy tego dnia ilość towaru znajdująca się w magazynie była wystarczająca. Oprócz tego możemy wybrać rodzaj dokumentu oraz płatności, a także uzupełnić rubrykę “Uwagi”.

Dodanie towaru do WZ

Dodanie towaru w dokumencie “WZ” odbywa się poprzez przycisk “Dodaj”. Wybieramy interesujący nas produkt z listy. Możemy go również wyszukać klikając w ikonkę znajdującą się obok. Po wybraniu towaru wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie. Towar może pochodzić z różnych dostaw, jednak cena towaru naliczana jest zgodnie z najstarszą dostawą, która jest obecna na magazynie.
Sposób naliczania cen można zmodyfikować. Wystarczy wejść w “Ustawienia” i zakładkę “Obliczenia”. Tam znajdziemy rubrykę “Liczenie wartości magazynu”. Z listy wybieramy metodę, która będzie używana przez program (LIFO czy FIFO). Metoda FIFO jest domyślnie ustawiona przez program. Ceny naliczane są według najstarszej dostawy. Metoda LIFO polega na sugerowaniu cen według najpóźniejszej dostawy. Wybór zależy wyłącznie od potrzeb użytkownika.
W okienku “Podgląd i wybór dostaw” można również zmodyfikować ilość towarów pochodzących z konkretnej dostawy. W momencie, gdy dokument zostanie zapisany, to stan magazynowy zmniejszy się.

Autor: program do magazynu