Dokument zawodowych kompetencji w przewozie to dokument, który zatwierdza posiadanie stosownej wiedzy a dodatkowo kwalifikacji do założenia swojej własnej firmy w transporcie. Wg. ustawy, dokument zawodowych kompetencji w przewozie mogą nabyć wszelkie osoby, które wykażą się kwalifikacjami do prowadzenia działalności gospodarczej w przewozie drogowym.

Zasadnicze gałęzie wiedzy które obejmuje tenże certyfikat w przewozie to: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, kłopoty zarządzania środkami przedsiębiorstwa. Osoby które będą mogły być zwolnione z testu teoretycznego, muszą koniecznie mieć certyfikat 2-ego stopnia, których program obejmuje cały zakres zagadnień. Przedsiębiorca posiadający własną działalność która zajmuje się transportem produktów niebezpiecznych, musi nie zapominać o przyjęciu osoby, która ma certyfikat doradcy adr. Celem takiej osoby, jest dopilnowanie całkowitej prawidłowości przewozu produktów niebezpiecznych, pomoc merytoryczna, należyte przygotowywanie sprawozdań, w momencie kiedy dojdzie do wypadku.

Kurs doradcy adr jest kursem tymczasowym a więc trzeba stale pamiętać, iż musimy go uaktualniać co pięć lat. W spółkach, które trudnią się przewozem, ładunkiem towarów tak zwanych niebezpiecznych, w których pojazd oznaczony jest pomarańczowymi tablicami ADR taki doradca jest absolutnie potrzebny. Zatrudnienie jednostki wykwalifikowanej, która posiada ukończony właśnie tego typu kurs stanowi bardzo małą barierę, w spółce która chce się rozwijać w tej dziedzinie.

Autor: szkolenie okresowe kierowców